Vad är höftbältesguiden till för och hur använder jag den?

När barnet byter från bilbarnstol till bältesstol byts 5-punktsbältet ut mot ett 3-punktsbälte och rörelsefriheten blir betydligt större. Detta leder ofta till att barnet rör sig mer i bältesstolen och hamnar därför lättare i en felaktig position säkerhetsmässigt.

I och med lanseringen av BeSafe iZi Flex FIX i-Size har BeSafe utvecklat en ny innovation – höftbältesguiden. Idén kommer ifrån BeSafes gravidbälten där en liknande funktion används för att säkerställa bältets korrekta position ner mot mammans lår och ej över gravidmagen. Höftbältesguiden på iZi Flex FIX i-Size hjälper till att positionera barnet rätt i bilstolen samtidigt som den positionerar den del av bilens 3-punktsbälte som vi kallar höftbälte ner mot barnets höftben. Höftbältesguiden hjälper även till att begränsa barnets rörelsefrihet, t.ex. att de glider ner i sin bältesstol och bältet placeras felaktigt över magen.

Du öppnar höftbältesguiden genom att dra den övre delen rakt ner, inte rakt ut. Du stänger höftbältesguiden genom att placera de två delarna över varandra så att magneter i varje del “hittar varandra” och knäpps.