Vad är SIP+ till för?

Det extra sidokollisionsskyddet SIP+ (Side Impact Protection+) monteras utanpå SIP bumpern på den sidan av iZi Flex FIX i-Size som vetter mot bilens dörr. SIP+ ska användas för att addera ytterligare säkerhet och skydd vid eventuell sidokollision. iZi Flex FIX i-Size är testad och godkänd utan både SIP bumpers och SIP+, men genom att använda dessa blir bilstolen ännu säkrare då vi minskar bilstolens rörelsefrihet och reducerar krafterna i olyckan ytterligare.