Vad bör avståndet vara mellan framsätet och en bakåtvänd stol?

Efter att en bakåtvänd bilbarnstol har installerats, skjut framsätet bakåt så att den kommer i kontakt med barnstolen. Detta förhindrar bilbarnstolen från att slå i framsätet i händelse av en kollision. Om det inte är möjligt att göra kontakt mellan framsätet och barnstolen, bör det avståndet vara minst 25 cm.