Varför har inte iZi Flex FIX i-Size en viktbegränsning trots att bältesstolen installeras med ISOfix?

I en bältesstol sitter barnet säkrat med bilens 3-punktsbälte. I de fall då bältesstolen är installerad med ISOfix, hjälper ISOfixen till att hålla själva bältesstolen på plats men inte barnet, barnet säkras som sagt av bilens 3-punktsbälte. Till skillnad från en ISOfix-monterad bakåtvänd bilbarnstol där bilbarnstolens internbälte säkrar barnet och bilbarnstolen säkras med hjälp av ISOfix. I dessa fall behöver bilbarnstolarna ha en viktbegränsning eftersom bilens ISOfix-fästen har en maxvikt för vad de klarar av att hålla fast i en kollision. Detta gäller alltså inte bältesstolar eftersom du alltid använder dem ihop med bilens 3-punktsbälte.