Varför är bältesstolen godkänd via barnets längd istället för vikt?

I UN R129-02 reglementet har man ändrat från viktbegränsning i kilo till längdbegränsning i centimeter. Anledningen till detta är att föräldrar tenderar att veta barnens längd men inte vikt. Detta ska göra det enklare att välja rätt (och säkrast) bilstol.